Aangepaste praktijkvoering vanwege Pandemie Coronavirus (COVID-19)

Sinds enkele weken hebben we weer een start gemaakt met het reguliere spreekuur op de praktijk, zij het in beperkte mate. Na al die weken beperkt spreekuur in verband met de Corona-uitbraak merken we natuurlijk dat er veel vraag is naar contact met de huisarts. Wij doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wel willen we u graag attenderen op de regels die wij hanteren in onze praktijk voor uw en onze veiligheid:

  • We proberen zoveel mogelijk vragen telefonisch of digitaal af te handelen. Indien u een account aanmaakt op mijngezondheid.net kunt u de huisarts een email sturen met uw vragen, laboratorium uitslagen inzien etc.
  • We plannen alleen afspraken van 15 minuten in. Deze afspraak is dus voor 1 klacht. We realiseren ons dat u mogelijk een aantal klachten opgespaard hebt. Omdat we echter zo veel mogelijk mensen willen helpen vragen we u om alleen uw meest urgente klacht te bespreken en voor de overige klachten op een later tijdstip een nieuwe afspraak te maken. Dit is belangrijk om uitloop van het spreekuur te voorkomen. Uitloop betekent namelijk een drukkere wachtkamer en meer kans op overdracht van het virus!
  • Receptaanvragen uitsluitend via receptenlijn of online. Kom niet naar de praktijk met bijvoorbeeld lege doosjes. De wachttijden bij de apotheek kunnen oplopen, wij verzoeken u hier rekening mee te houden
  • Houd ook in de praktijk afstand van elkaar en beperk het sociale contact. We hebben het aantal zitplaatsen in de wachtkamer verminderd, zodat u voldoende afstand kunt houden.
  • Kom niet te vroeg, wacht buiten als u te vroeg bent.
  • Komt u alstublieft alleen. Laat uw partner/begeleider buiten of in de auto wachten en laat kinderen indien mogelijk thuis.
  • De afspraken op het reguliere spreekuur zijn alleen bedoeld voor mensen zonder virale klachten!
  • Kom niet langs op de praktijk zonder afspraak.

 

Heeft u vragen over het Corona virus kijk dan op : https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Of op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel