Informatie over het Coronavirus

Informatie over het Coronavirus

Informatie over het Coronavirus

Beste patiënten,

Het Coronavirus; het houdt ons allemaal bezig. Begrijpelijk, aangezien dit nieuwe virus snel om zich heen grijpt. Zoals u via de media heeft kunnen vernemen zijn er inmiddels meerdere patiënten waarbij het Coronavirus is vastgesteld. Daarnaast zijn er ook zeer veel mensen met griepachtige klachten. Dit valt ons ook op als huisartsenpraktijk. Veel mensen zijn bezorgd. De huisartsenpraktijk ontvangt heel veel telefoontjes over het Coronavirus. Hopelijk kunnen wij u op deze manier al wat duidelijkheid kunnen geven.

Inmiddels hebben wij als huisartsenpraktijk maatregelen genomen om alle vragen te kunnen beantwoorden en om alle zieke mensen het beste te kunnen helpen. Hoe gaat het er bij ons in de huisartsenpraktijk aan toe: Wij vragen u niet zonder te bellen naar de praktijk te komen. De praktijk fungeert nu net als de huisartsenpost, alleen dringende zaken worden afgehandeld. Het is belangrijk dat we telefonisch kunnen inschatten of u een besmettelijke ziekte heeft. De werkdruk is ook voor ons erg hoog, dus wij vragen u dringend of u zich hier aan wilt houden. De gewone zorg voor onze kwetsbaren moet niet in gevaar komen.

Alle Nederlanders die klachten krijgen van hoesten en/of koorts en/of benauwdheid moeten thuisblijven en uitzieken. Neem alleen contact op als u ernstige symptomen ontwikkelt.

Patiënten die te ziek zijn om naar de praktijk te komen, zullen wij thuis bezoeken, zo nodig in beschermende uitrusting. Indien er beschikbare middelen zijn zullen we proberen een videoconsult (beeldbellen) tot stand te brengen. Een andere mogelijkheid is een telefonisch contact met de dokter.

Er wordt niet meer getest. Er zijn alleen nog testen voor ernstig zieken met een hoge verdenking die opgenomen moeten worden. Op dit moment zijn er geen andere redenen om te testen. Ook niet op eigen verzoek, of op advies van de werkgever of school. Wij kunnen deze niet voor u aanvragen. Dit om het beperkte aantal testen zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Wij zorgen er als praktijk voor dat wij te allen tijde op de hoogte zijn van de nieuwste richtlijnen van het RIVM en de GGD, en zullen hier ook naar handelen.

Er bestaat geen behandeling voor het Coronavirus. De huisarts kan u helaas ook geen medicijnen geven om het ziektebeloop te bekorten. Een ziekteduur van één tot twee weken is niet ongebruikelijk. Het is wél de taak van de huisarts om te beoordelen welke patiënten meer hulp nodig hebben en verwezen moeten worden naar het ziekenhuis.

Wij als dokters, verpleegkundig specialisten en assistentes doen onze uiterste best om deze Coronacrisis het hoofd te bieden. Door grote drukte kan het helaas wel voorkomen dat u langer moet wachten dan u van ons gewend bent. Wellicht dat uw vragen al beantwoord kunnen worden door te kijken op de volgende websites: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus