Chronische huisartsenzorg

Binnen de chronische huisartsenzorg werken wij met een aantal zorgprogramma’s (ketenzorg) voor:
• mensen met Diabetes mellitus
• mensen met een verhoogd risico op Hart-en vaatziekten
• mensen met COPD

Voor de behandeling van uw chronische ziekte bezoekt u regelmatig uw huisarts, praktijkondersteuner en eventueel diëtist. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Andere  zorgaanbieders waar u mee te maken kunt krijgen zijn de medisch specialisten, fysio- en podotherapeuten, verpleegkundige en apotheker.

Het zorgprogramma heeft een aantal doelen:
• Het bereiken van streefwaarden of uiterst haalbare behandeldoelen
• Het voorkomen of uitstellen van complicaties
• Het vergroten van uw inzicht in uw ziekte en zelfmanagement (zelf de regie hebben)
• Het verbeteren van de kwaliteit van leven.