Reguliere huisartsenzorg

Onder reguliere huisartsenzorg verstaan we de zorg die u van uw huisarts gewend bent. Uw huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor uw gezondheidsproblemen. Als generalist kijkt hij wat de juiste zorg voor u is.

In de meeste gevallen handelt de huisarts uw klachten zelf af. In overige gevallen kan hij u verwijzen naar een specialist of een andere zorgverlener. De huisarts wordt hierbij ondersteund door de doktersassistente welke bevoegd en opgeleid is om diverse handelingen te verrichten. Dit gebeurt in overleg met de huisarts. U kunt bij haar terecht voor onder andere de volgende zaken:

• Injecties toedienen
• Oren uitspuiten
• Audiometrie
• Bloeddruk controle
• Diabetes (suikerziekte) controle
• Urine onderzoek
• Zwachtelen
• Wondverzorging
• Hechtingen verwijderen
• Zwangerschapstest
• Uitstrijkjes
• Wratten aanstippen